Voorwaarden en condities

Om met het Run your own Race programma mee te doen zijn er een aantal voorwaarden:

De prestatie moet hardlopend zonder pauzes worden geleverd. Op Strava is dit bijvoorbeeld te zien aan de verstreken tijd die gelijk moet zijn aan beweegtijd. Ongeloofwaardige tijden worden beoordeeld door de RYOR organisatie. Je mag wel gebruik maken van de omstandigheden bv een viaduct aflopen met wind in de rug. Het parcours behoeft geen ronde te zijn. Je kunt natuurlijk ook op een atletiekbaan lopen.

Na het leveren van de prestatie voer je de gegevens in op de website via de aangegeven link. Als je voor het hardlopen een GPS horloge gebruikt dan moet je ook de link naar je prestatie op internet invullen. Zorg er voor dat de prestatie ook te zien is voor anderen en dus niet op privé staat.

Heb je geen GPS horloge laat dan je race timen door iemand anders, maak dan een foto van de stopwatch (jpg of png bestand) en stuur die samen met je prestatie in.

De prestatie voor een bepaalde afstand moet in het formaat uu:mm:ss worden ingevuld dus uren(2 cijfers bv 01), gevolgd door een dubbele punt, minuten(2 cijfers, bv 04) gevolgd door een dubbele punt en seconden (2 cijfers bv 06).

De voorwaarden om een medaille te krijgen: Deelname tijdens 5 van de 10 weekenden. Deelname aan 2 afstanden in hetzelfde weekend telt dus maar voor 1 deelname. Voor de jeugd onder 14 jaar is het 3 weekenden, want zij hebben minder geschikte afstanden.

Privacy: Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor publicatie van de resultaten en voor email communicatie van de organisatie omtrent Run your own Race.